АНУ, Европ-д 40 жилийн түүхтэй, Дэлхийн 90 гаруй улсад хэрэглэгддэг “Дулаан ирмэг” шийдлийн “SUPER SPACER” шил хоорондын зай баригч.

1989 оноос хойш Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад Эрчим хүчний хэмнэлттэй шиллэгээтэй цонхнуудад хэрэглэгддэг “Дулаан ирмэг” технологийн “Уян зай баригч” юм.

1989 оноос хойш Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад Эрчим хүчний хэмнэлттэй шиллэгээтэй цонхнуудад хэрэглэгддэг “Дулаан ирмэг” технологийн “Уян зай баригч” юм.