Амлагаа, тавцан

Бид 2010 оноос хойш дотор зориулалтын дулаалгатай амлагааг угсарч суурилуулж эхэлснээр захиалгчид даа олон төрлийн сонголтыг санал болгож байна.

Цонхны чанараас үл шалтгаалан, цонхны дотор талын шавардлагаатай амлагаа цуурах, хаграх, эмүүлс нь хуурах, мөөгөнцөрдөх асуудлууд их гардаг. Иймд бид цонхны дотор амлагааг ханын олон төрлийн бүтэц, интерьерийн шийдэлтэй уялдуулсан системийн олон төрлийн шийдлүүдийг санал болгож байна.

Дотор амлагааны давуу тал:

 • Дулаан техникийн үзүүлэлтийг 3 дахин нэмэгдүүлнэ.
 • Барилгын ажлыг хөнгөвчилж,амлагааг тэр чигт нь үлдээнэ.
 • Цонхны дуу чимээ тусгаарлалт эрс нэмэгдэнэ.
 • Цонх болон түүний эргэн тойрныг цэвэрлэхэд амар.
 • Цонхны амлгаа, тавцан ньгоё, үзэмжтэй, цэвэрхэн харагддаг.
 • Цонхны дотор амлагаа, тавцанг угааж, цэвэрлэх боломжтой болдог.

Хуванцар амлагаа, тавцан

Цонхны чанараас үл шалтгаалан, өвлийн улиралд цонх дотор талаасаа цантаж хөлрөх тохиолдол нилээн гардаг. Үүний шалтгаан нь барилгын засалчид материалын болон хөдөлмөр зарцуулалтаа аль болох хэмнэж, цонхны эргэн тойронд шахсан дулаалгын хөөсийг хэт их шууж амалгаагаа хийснээр өвлийн улиралд цонхны хажуу хана жиндэн, цонх дотор талаасаа хөлөрдөг байна. Иймд бид цонхны амалгааг вөрсдөө хийж, цонхтой холбоотой асуудлаа өөрсдөө бүрэн хариуцах зорилгоор ОХУ-д үйлдвэрлэсэн цонхны дотор амалгааны хуванцар материалыг Монголд анх удаа оруулж ирэн орос мэргэжилтний тусламжтайгаар түүнийг угсрах ажлыг хийж байна.

Дотор амлагаа, тавцанг хийлгэснээр дараах давуу талуудыг мэдрэх болно

 • Дулаан техникийн үзүүлэлтийг 3 дахин нэмэгдүүлнэ.
 • Барилгын ажлыг хөнгөвчилж,амлагааг тэр чигт нь үлдээнэ.
 • Цонхны дуу чимээ тусгаарлалт эрс нэмэгдэнэ.
 • Цонх болон түүний эргэн тойрныг цэвэрлэхэд амар.
 • Цонхны амлгаа, тавцан ньгоё, үзэмжтэй, цэвэрхэн харагддаг.
 • Цонхны дотор амлагаа, тавцанг угааж, цэвэрлэх боломжтой болдог.